อดีตปลัดกระทรวงการค้า สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวชี้ช่องทางการค้าการลงทุนในลาว

  
    
อดีตปลัดกระทรวงการค้า สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวชี้แนะช่องทางการค้าการลงทุนในลาวให้แก่นักธุรกิจภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่
สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินศักยภาพ SMEs ไทยสำหรับศึกษาแนวทางการเพิ่มปริมาณการค้าชายแดนไทย-ลาว และการส่งผ่านสินค้าไปยังประเทศที่ 3 เช่น จีน และเวียดนาม ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.คำขัน นะพาวง อดีตปลัดกระทรวงการค้า สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่องแนวทางการค้าการลงทุนในลาว โดยดร.คำขัน ได้กล่าวถึงประเด็นใหญ่ในการค้าการลงทุนในลาวที่ต้องคำนึงถึงคือสภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจของลาว ปัญหาสภาพการขยายตัวของ SMEs ลาวและบทเรียนเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในลาว ทั้งนี้ข้อมูล 2548 ประชากรลาวมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี 490 ดอลล่าร์ ขณะที่ปี 2549-2553 ลาวตั้งเป้าเพิ่มรายได้เฉลี่ยประชากรต่อคนต่อปี 1,200 ดอลล่าร์ ขณะที่ธุรกิจ SMEs ของลาวปัจจุบันมี 1,416 กิจการ ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตร ทอผ้า ปศุสัตว์และหัตถกรรม อัตราการเติบโตของ SMEs เหล่านี้คิดเป็นร้อยละ 10 เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 และหยุดกิจการร้อยละ 15 โดยผู้บริหารธุรกิจ SMEs เป็นผู้หญิงถึงร้อยละ 63 ธุรกิจส่วนใหญ่จะอยู่ในเมือง
อดีตปลัดกระทรวงการค้า สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวยังกล่าวด้วยว่า สำหรับอุปสรรคสำคัญของนักลงทุนไทยคือระบบราชการในลาวที่อาจจะมีการฉ้อราษฎร์บังหลวง ซึ่งหากนักธุรกิจพบความไม่ชอบมาพากลหรือการเรียกรับผลประโยชน์ให้แจ้งไปยังหน่วยงานรัฐ อย่างไรก็ตามการลงทุนในลาวสิ่งที่ดีที่สุดคือการติดต่อกับเจ้าของพื้นที่ซึ่งเป็นคนลาว เพราะจะได้อำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ
 
5 กันยายน 2550 , 09:15 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่