โครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 80 ชุมชน

  
    
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเชิญชวนชุมชนทั่วประเทศร่วมโครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 80 ชุมชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายกองเอกวิลาส รุจิวัฒนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดทำธนาคารวัสดุรีไซเคิลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 80 ชุมชน เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา และเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูชุมชนที่ทำประโยชน์ต่อสังคมด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อนำเสนอผลงานด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้ได้รับการเชิดชูต่อสาธารณชน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนอื่น ๆ โดยจะมอบใบประกาศนียบัตรให้กับเทศบาลในพื้นที่และชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม 2550 และมอบรางวัลธนาคารวัสดุรีไซเคิลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 80 ชุมชน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2551
สำหรับชุมชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถ Download ใบสมัครทางเว็บไซต์ www.deqp.go.th หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 28 กันยายนศกนี้
 
5 กันยายน 2550 , 19:02 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่