ฝึกอบรมทักษะและจินตนาการศิลปะ สีน้ำในเฮือนล้านนา

  
    
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดโครงการฝึกอบรมทักษะและจินตนาการศิลปะ สีน้ำในเฮือนล้านนา ระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม -22 ธันวาคมนี้
นายอำนวย กันทะอินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะจัดโครงการฝึกอบรมทักษะและจินตนาการศิลปะ สีน้ำในเฮือนล้านนา เพื่อให้เยาวชนและผู้สนใจได้รับการถ่ายทอดความรู้และทักษะทางด้านศิลปะจากศิลปินล้านนาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ และตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของงานศิลปะ กิจกรรมประกอบด้วยการอบรมความรู้พื้นฐานศิลปะ ทฤษฎีศิลปะเบื้องต้น การวาดภาพในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการศึกษาดูงานนอกสถานที่และเยี่ยมบ้านศิลปินชื่อดัง อบรม โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ อ.บุญรัตน์ ณ วิชัย อ.ธนกร ไชยจินดา อ.ศุภชัย ศาสตร์สาระและคณะ ทุกวันเสาร์ ระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม -22 ธันวาคม 2550 เวลา 09.00-12.00 น. พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่าลงทะเบียนคนละ 1,500 บาท รวมอุปกรณ์ เปิดรับสมัครเยาวชนและผู้สนใจทั่วไปเพียง 30 คนตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 ตุลาคม ศกนี้ สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5394-3624-8(ภาพจาก www.smethai.com)
 
5 กันยายน 2550 , 19:04 น. , อ่าน 1239  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่