เทศบาลนครเชียงใหม่จัดระเบียบป้ายโฆษณา

  
    
เทศบาลนครเชียงใหม่เรียกผู้ประกอบการป้ายร่วมประชุมหาทางออกจัดระเบียบป้ายโฆษณา ปรับภูมิทัศน์ หลังพบป้ายเถื่อนติดตั้งทั่วเมือง ขณะที่เก็บภาษีป้ายได้ปีละเพียง 18 ล้านบาทเท่านั้น
ร้อยเอกหญิงเดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมผู้ประกอบการจัดระเบียบป้าย ณ ห้องประชุมเทศบาลนครเชียงใหม่ มีผู้ประกอบการป้ายรายใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 30 รายเข้าร่วมประชุม เพื่อหาทางออกร่วมจัดระเบียบป้ายโฆษณาที่บดบังทัศนียภาพเมืองเชียงใหม่ อีกทั้งจัดการป้ายที่ไม่ได้มาตรฐานก่อให้เกิดอันตรายเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง โดยป้ายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่นั้นมีจำนวนมากแต่จัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการได้เพียงปีละ 18 ล้านบาทเท่านั้น นอกนั้นเป็นป้ายที่ติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งสิ้น ก่อนหน้านี้ได้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากร้องเรียนเรื่องดังกล่าวด้วย ซึ่งป้ายโฆษณาที่ติดตั้งในเมืองเชียงใหม่มีทั้งป้ายถาวรของเอกชน และป้ายที่ติดตั้งไว้ในที่สาธารณะ ป้ายในที่ของเอกชนซึ่งได้ทำสัญญาแล้วจะเรียกสัญญามาทบทวนอีกครั้ง ส่วนพื้นที่สาธารณะจะไม่ให้ติดป้ายในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตอีกต่อไป
สำหรับในเขตเมืองเชียงใหม่จะผ่อนผัน 7 เส้นทางหลักให้ติดตั้งป้ายโฆษณาได้ถึงสิ้นเดือนนี้ หลังจากนั้นจะเข้าไปจัดระเบียบ ส่วนป้ายขวางถนนและป้ายโครงเขียว และป้ายบนที่สาธารณะจะเก็บออกภายใน 7 วัน ส่วนองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรจะจัดพื้นที่ติดป้ายให้ตามที่กำหนด ทั้งนี้ต้องขออนุญาตพร้อมแนบแบบมาก่อนเท่านั้น โดยก่อนหน้านี้เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ทำหนังสือเตือนไปยังผู้ประกอบการป้ายขนาดใหญ่ 140 ป้าย พบว่ามีป้ายที่ขออนุญาตถูกต้อง 79 ป้ายเท่านั้น
 
6 กันยายน 2550 , 16:06 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่