ประชุม ETOF 2007 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    
ผู้ว่าราชการจังหวัดจากประเทศสมาชิก 9 ประเทศ ร่วมประชุมด้านการท่องเที่ยวในการประชุม ETOF 2007 ที่จังหวัดเชียงใหม่
นายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมนานาชาติ ETOF 2007 ซึ่งเป็นการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มประเทศในแถบเอเชียตะวันออก 10 จังหวัด 10 ประเทศ ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยการประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนจาก 9 ประเทศร่วมประชุม ยกเว้นผู้แทนจากจังหวัด Primosky จากประเทศรัสเซีย ที่ติดภารกิจ โดยการประชุมดังกล่าวจะมีการนัดเจรจาธุรกิจ การเจรจาแลกเปลี่ยนการเดินทางของนักท่องเที่ยว การจัด Package Tour การจัดประชุมวิชาการของสถาบันศึกษา Academic Symposium นำเสนอผลงานวิชาการด้านการท่องเที่ยว การประชุมผู้บริหารด้านการท่องเที่ยวภาครัฐ การนำเสนอสินค้าด้านการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการธุรกิจเอกชน การประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดประเทศสมาชิก และทัศนศึกษาซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสมาชิกเป็นอย่างมาก
สำหรับสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทนจากประเทศสมาชิก โดยการประชุมครั้งนี้ได้มีโอกาสต้อนรับสมาชิกใหม่จากจังหวัดกวงนิน ประเทศเวียดนาม การประชุมจัดระหว่างวันที่ 5-7 กันยายนนี้
 
6 กันยายน 2550 , 16:06 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่