ชนเผ่าทั่วประเทศร่วมงานมหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    
ชนเผ่าทั่วประเทศร่วมงานมหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยที่จังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่กรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการเตรียมออกสำรวจชนเผ่าที่ตกสำรวจกว่าแสนคนเพื่อให้สิทธิพื้นฐาน
นางพนิตา กำพู ณ อยุธยา อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนายธงชัย วงศ์เหรียญทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีชนเผ่าพื้นเมืองจากทั่วประเทศประมาณ 20 ชนเผ่าร่วมงาน ซึ้งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคนในสังคม ในการที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข แม้จะมีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรมและการดำรงชีวิต โดยงานดังกล่าวชนเผ่าต่าง ๆ ทั่วประเทศ อาทิ อาข่า ปกาเกอะญอ ลีซู ไทยใหญ่ เมี่ยน อุรักลาโว้ย มอร์แกน ไทยทรงดำ ได้มาจัดนิทรรศการและสาธิตการละเล่นและวิถีชีวิตของชนเผ่า
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกล่าวว่าสิ่งที่กรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้ดำเนินการในระยะที่ผ่านมาคือการหารือแนวทางปฏิบัติกับกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อพิจารณาเรื่องสิทธิและสถานะบุคคลของชนเผ่า เพื่อให้สามารถรับสิทธิขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษา และรักษาพยาบาลเหมือนบุคคลทั่วไป ขณะนี้กำลังดำเนินการสำรวจและพบว่าประชากรชนเผ่าในประเทศไทยกว่า 40 ชนเผ่า จำนวนกว่า 2 แสนคน ร้อยละ 40 ยังไม่มีสิทธิดังกล่าวหรือคิดเป็นจำนวนกว่าแสนคน โดยเผ่ากะเหรี่ยงมากที่สุด มีจำนวนครึ่งหนึ่งของชนเผ่าทั้งประเทศ
สำหรับแนวทางการสำรวจนั้นคาดว่าไม่เกิน 1 ปีนับจากนี้จะสามารถสำรวจประชากรชนเผ่าที่ตกสำรวจและมีหลักฐานยืนยันจริงว่าเกิดในประเทศไทยและมีสิทธิตามข้อกำหนด ซึ่งเรื่องดังกล่าวสอดคล้องกับนายจ่อนิ โอ่โดเชา ประธานการจัดงานมหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย เนื่องจากชนเผ่ายังมีความรู้สึกถึงการดำเนินการสองมาตรฐานของหน่วยงานรัฐและการไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม ซึ่งเป็นปัญหาที่ชนเผ่าเรียกร้องในขณะนี้
 
7 กันยายน 2550 , 13:04 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่