27 องค์กรนำร่องขานรับวาระจังหวัดเชียงใหม่แต่งเมือง อู้เมือง ลือเลื่องนำใจ๋

  
    
นายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีประกาศวาระจังหวัดเชียงใหม่ แต่เมือง อู้เมือง ลือเลื่องน้ำใจ๋ ตามโครงการรณรงค์กิจกรรมทางวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มี 27 องค์กรในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมรณรงค์เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวเชียงใหม่ ด้วยการแต่งกายพื้นเมือง อู้กำเมือง และนำอัธยาศัยไมตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเชียงใหม่มาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจท่องเที่ยว โดยจะสนับสนุนให้แต่งกายพื้นเมือง พูดคำเมือง แสดงอัธยาศัยไมตรี สนับสนุนกิจกรรมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยังกล่าวด้วยว่า สำหรับการแต่งกายพื้นเมืองนั้น ขอให้เป็นไปโดยความสมัครใจ และไม่ได้กำหนดวันแต่งที่ตายตัว เพื่อสร้างบรรยากาศพื้นเมือง ที่นักท่องเที่ยวสามารถพบเห็นการแต่งกายพื้นเมืองเป็นเรื่องปกติเมื่อมาเยือนเชียงใหม่ อันจะเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชื่นชอบและซื้อผ้าพื้นเมือง เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง
 
7 กันยายน 2550 , 13:05 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่