กิจกรรมเนื่องในวันการศึกษานอกโรงเรียน

  
    
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในวันการศึกษานอกโรงเรียน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันการศึกษานอกโรงเรียน ประจำปี 2550 ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายชุมพร แสงมณี ปลัดจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้เพราะวันที่ 8 กันยายนของทุกปี องค์การวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก้ ได้กำหนดให้เป็นวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกได้ร่วมเฉลิมฉลองอย่างต่อเนื่องทุกปี จึงได้กำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันการศึกษานอกโรงเรียน และเป็นวันสำคัญของการศึกษาไทยวันหนึ่ง จึงได้จัดงานดังกล่าวเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา อีกทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานการศึกษานอกโรงเรียน แสดงผลงาน ผลผลิตและกิจกรรของนักศึกษาและเครือข่าย กลุ่มเป้าหมายที่ได้สนับสนุนส่งเสริม ปลูกฝังเจตคติที่ดีให้แก่ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป
สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ “กศน.เพื่อนเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง” การจัดนิทรรศการ ตลาดนัดอาชีพ การแสดงแฟชั่นโชว์ชุดสืบสานตำนานผ้าฝ้ายทอมืออำเภอจอมทอง และการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรเครือข่าย บุคคล สถานศึกษาดีเด่นประจำปี 2550
 
8 กันยายน 2550 , 12:28 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่