มั่นใจผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่จะไม่ส่งผลกระทบกับการแก้ปัญหาภาคใต้

  
    
ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อสอบสวนและศึกษาสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้มั่นใจ ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่จะไม่ส่งผลกระทบกับการแก้ปัญหาภาคใต้
พลเอกปานเทพ ภูวนารถนุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อสอบสวนและศึกษาสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวถึงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่ว่า เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกเป็นหนึ่งใน 3 ของรายชื่อที่เสนอผ่านสื่อมวลชน ซึ่งเห็นว่าทั้ง 3 คนเคยปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่และทราบปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างดี จึงไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อการแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่อย่างใด
ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อสอบสวนและศึกษาสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติกล่าวในตอนท้ายว่าสำหรับการทำงานแก้ปัญหาภาคใต้นั้นผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกทราบแนวทางการทำงานแล้ว อย่างไรก็ตามเมื่อมีการแต่งตั้งผู้บัญชาการทหารบกแล้ว คณะกรรมาธิการฯ จะเสนอแนวทางปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการทำงานแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้เท่านั้น
 
8 กันยายน 2550 , 12:30 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่