ศึกษาวิจัยการใช้ผลิตภัณฑ์สปา และสุมนไพรไทยในต่างประเทศเพื่อจัดทำคู่มือการทำตลาดเชิงรุก

  
    
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ ศึกษาวิจัยการใช้ผลิตภัณฑ์สปา และสุมนไพรไทยในต่างประเทศเพื่อจัดทำคู่มือการทำตลาดเชิงรุก
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ แถลงข่าวโครงการวิจัยในการใช้ผลิตภัณฑ์สปาไทย ซึ่งสถาบันพัฒนา SMEs วางยุทธศาสตร์เชิงรุกในการพัฒนาอุตสาหกรรมสปาไทยโดยทำตลาดเชิงรุกไปยังสถานประกอบการสปาไทย ร้านนวดไทย และร้านขายสินค้าไทยในต่างประเทศ สำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ต่อการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยและบริการสปาไทย เพื่อนำผลการสำรวจมาใช้ในการจัดทำคู่มือ เพื่อส่งเสริมการประกอบการของผู้ประกอบการสปาไทย
นายธนันธน์ อภิวันทนาพร ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาโครงการกลุ่มภารกิจท่องเที่ยวและสปากล่าวว่า ธุรกิจสปาเริ่มมา 6-7 ปีแล้วสร้างรายได้จำนวนมาก อย่างไรก็ตามต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อแข่งขันในตลาดโลก ดังนั้นผลการสำรวจที่ได้จะเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญมากในการกำหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สปาและสมุนไพรไทยในต่างประเทศ เพื่อผลิตได้ตรงกับความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง เพราะขณะนี้จากการติดตามศึกษาพบว่าทั่วโลกต่างให้ความสนใจในบริการสปา โดยเฉพาะโรงแรมชั้นนำทั่วโลก
สำหรับการศึกษาวิจัยดังกล่าวระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2550 เก็บข้อมูลของผู้ประกอบการสปา 55 ประเทศทั่วโลก โดยการทำวิจัยออนไลน์ หลังจากนั้นข้อมูลทั้งหมดจะนำไปจัดทำคู่มือเสริมสร้างความรู้การให้บริการสปาไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการทำตลาดเชิงรุกสู่เวทีโลก
 
8 กันยายน 2550 , 12:30 น. , อ่าน 1236  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่