ลงนามในสนธิสัญญา ร่วมพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสมาชิก EATOF

  
    
9 ประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออก หรือ EATOF ร่วมลงนามในสนธิสัญญา ร่วมพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสมาชิก
ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนจากจังหวัดประเทศสมาชิก 9 ประเทศในแถบเอเชียตะวันออก EATOF ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเส้นทาง และพัฒนาบุคลากร หลังจากได้หารือกันตั้งแต่วันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา ที่โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยการลงนามในครั้งนี้ขาดตัวแทนจากประรัสเซียที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
นายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าเนื้อหาหลักของข้อตกลงประกอบด้วย จะมีการตั้งสำนักงานเลขาธิการและเวปไซต์ของ EATOF ที่เมืองกังวอน ประเทศเกาหลี ภายในเดือนมกราคมปีหน้า ส่งเสริมความร่วมมือด้านการอบรม พัฒนานักศึกษาและผู้ทำงานด้านท่องเที่ยว ร่วมพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวและเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างประเทศสมาชิก สนับสนุนด้านตลาดท่องเที่ยวของประเทศสมาชิกโดยการร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ร่วมแสวงหาความร่วมมือกับประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเพื่อร่วมเป็นสมาชิก EATOF รวมทั้งเกาหลีเหนือ ส่งเสริมการจัดกรุ๊ปทัวร์ไปยังประเทศสมาชิก ร่วมผลักดันให้เมืองฮาลองเบย์ของเวียดนามเป็นหนึ่งใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ร่วมผลักดันให้เมืองกังวอน ประเทศเกาหลีเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกปี คศ.2018 ซึ่งจะยังประโยชน์กับประเทศในกลุ่มสมาชิกเพื่อเชื่อมโยงการค้าการลงทุนด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
สำหรับการประชุม EATOF ครั้งต่อไประดับปฏิบัติการ จะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคม ปีหน้า ส่วนระดับผู้นำจะมีการประชุมในเดือนกรกฎาคม ปีหน้าเช่นกัน ที่เมืองTuv ประเทศมองโกเลีย
 
8 กันยายน 2550 , 12:31 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่