ไทยเป็น Capital Spa of Asia หรือ เมืองหลวงสปาแห่งเอเซีย

  
    
ไทยเป็น Capital Spa of Asia หรือ หรือ เมืองหลวงสปาแห่งเอเซีย ขณะที่พบว่าขู่แข่งสำคัญคืออินโดนีเซียและฟิลิปินส์ ซึ่งนิ่งนอนใจไม่ได้
นายอภิชัย เจียรอดิศักดิ์ ประธานสมาพันธ์สปาไทย อุปนายกสมาคมสปาไทย กล่าวว่า ขณะนี้ในประเทศไทยมีสถานบริการสปากว่าพันแห่ง ภาคกลางและบริเวณรอบอ่าวไทย ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสถานบริการสปาน้อยที่สุด ประเทศไทยถือว่าเป็น Capital Spa of Asia หรือเมืองหลวงสปาแห่งเอเชีย ทั้งจำนวนผู้มาใช้บริการมากที่สุด กว่า 2 ล้าน 5 แสนคนในปี 2548 มีจำนวนสถานบริการสปามากที่สุด อีกทั้งไทยยังเป็นประเทศที่ลงทุนทำสถานบริการสปาในต่างประเทศมากที่สุดโลก ทั้งในเอเชียกลาง และตะวันออกกลาง ทั้งนี้เพราะไทยมีพนักงานสปาที่มีทักษะ ฝีมือ และมีอัตลักษณ์เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บริการ
ประธานสมาพันธ์สปาไทย อุปนายกสมาคมสปาไทย กล่าวในตอนท้ายว่ายุทธศาสตร์ที่รัฐบาลไทยส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพแห่งเอเชีย หรือ Medical Hub ไม่ได้เกินความเป็นจริง และมีระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดในปีหน้า มูลค่ารวมกว่า 210,000 ล้านบาท พบว่ามูลค่าการให้บริการรักษาพยาบาลประมาณ 140,000 ล้านบาท ขณะที่สปาและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องประมาณ 50,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น และขณะนี้สปาไทยติดตลาดและเป็นที่รู้จักทั่วโลกแล้ว อย่างไรก็ตามต้องมีการส่งเสริมการพัฒนาตลอดเวลาเพราะคู่แข่งสำคัญที่พัฒนาตามมาในระยะอันใกล้คือประเทศอินโดนีเซียและ ฟิลิปปินส์ ซึ่งจะนิ่งนอนใจไม่ได้
 
8 กันยายน 2550 , 23:01 น. , อ่าน 1235  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่