พรรคประชาธิปัตย์จัดเลี้ยงขันโตกระดมทุนที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    
พรรคประชาธิปัตย์จัดเลี้ยงขันโตกระดมทุนที่จังหวัดเชียงใหม่ ชูนโยบายประชาชนต้องมาก่อน
พรรคประชาธิปัตย์ขึ้นเหนือแถลงนโยบายต่อประชาชน จัดงานระดมทุนขันโตกอภิสิทธิ เวชชาชีวะพบประชาชนจาวเหนือ ที่คุ้มขันโตก จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพบปะประชาชนภาคเหนือตอนบน มุ่งนำเงินทั้งหมดมาใช้ในกิจกรรมทางการเมือง โดยในการลงทะเบียนได้แจกเสี้อสีเหลือง และหนังสือร้อยฝันวันใหม่ หน้าปกเป็นรูปนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะหัวหน้าพรรค โดยจัดเลี้ยงในรูปแบบขันโตก มีประชาชนและนักการเมืองทั้งอดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตนักการเมืองทั้งระดับชาติและท้องถิ่นจำนวนมากร่วมงาน
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่ารู้สึกมั่นใจในการเลือกตั้งครั้งต่อไปว่าคนเชียงใหม่และคนภาคเหนือจะให้การตอบรับพรรคประชาธิปัตย์เป็นอย่างดี มั่นใจว่าจะได้ที่นั่งเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน ทั้งนี้ตั้งใจจะมาแถลงนโยบายของพรรคซึ่งมีทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจฐานราก เชื่อมโยงกับระบบ Logistic ให้ความสำคัญกับคน ประชาชนต้องมาก่อน
สำหรับงานเลี้ยงขันโตกระดมทุนของพรรคประชาธิปัตย์ครั้งนี้ระดมทุนโตกละหมื่นบาท หัวละ 2,500 บาท มีประชาชนร่วมงานจำนวนมาก คาดว่าจะได้เงินในครั้งนี้กว่า 2 ล้าน 5 แสนบาท
 
8 กันยายน 2550 , 23:02 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่