แถลงข่าวแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

  
    
สโมสรไลอ้อนสากลภาค 310 เอ1 จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเร็วๆนี้
สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 เอ1 จังหวัดเชียงใหม่นำโดยนางนันทนา ปัจฉิมสวัสดิ์ ประธานการจัดงาน แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงการเตรียมการจัดแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 13 ปี 2550 ทั้งนี้เนื่องจากสโมสรไลออนส์สากลเป็นหน่วยงานที่จัดหาเงินงบประมาณแรกเริ่มสำหรับจัดพิมพ์หนังสือสารานุกรมไทยถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่อดีต โดยจะจัดพิมพ์สารานุกรมไทยปีละ 1 เล่ม จำนวน 6,500 เล่ม จนถึงปีนี้เป็นเล่มที่ 31 แล้ว โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไปยังโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร โดยทุกปีได้จัดพิธีแห่หนังสือพระราชทานอย่างสมพระเกียรติ ต่อมาเมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จไปตามโรงเรียนต่าง ๆ พบว่า โรงเรียนเก็บสารานุกรมไว้อย่างดี โดยไม่ได้ให้เด็กนักเรียนอ่านเพราะถือเป็นสิ่งของพระราชทาน จึงได้มีพระราชทานแนวนโยบายให้นำสารานุกรมไทยมาให้เด็กนักเรียนได้อ่าน โดยให้จัดแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
สำหรับการแข่งขันแบ่งเป็นสองระดับคือประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชิงทุนการศึกษาและประกาศนียบัตรโดยในปีนี้จะจัดแข่งขันระดับจังหวัดในวันที่ 15 กันยายนนี้ที่ศูนย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อหาทีมชนะเลิศระดับละ 5 โรงเรียนในหนึ่งจังหวัดโดยทีมที่ชนะที่ 1-5 จะเข้าไปแข่งขันรอบ 2 ระดับภาครอง 310 เอ 1 ในวันที่ 17 พฤศจิกายนนี้ที่สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนที่สนใจ สมัครเข้าร่วมแข่งขัน สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5327-5373,0-5327-1805
 
10 กันยายน 2550 , 16:00 น. , อ่าน 1219  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่