จัดทำเว็บไซด์การแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา Royal World Weightlifting Championships 2007 เชียงใหม่

  
    คณะกรรมการจัดการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จัดทำเว็บไซด์เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้สนใจ
จากการที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประจำปี 2550 รายการ Royal World Weightlifting Championships 2007 ระหว่างวันที่ 16-26 กันยายน 2550 นี้ที่โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่นั้น
ขณะนี้คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้จัดทำเว็บไซด์เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งจะมีทั้งข่าว ประวัติความเป็นมา ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งของการแข่งขันและสถานที่แข่งขัน รับลงทะเบียนผู้เกี่ยวข้อง และเปิดบริการให้ดาวน์โหลดเพลงประจำการแข่งขันซึ่งมีทั้งแบบคาราโอเกะ MP 3 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งตารางการแข่งขันและข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถพิมพ์เก็บไว้เป็นข้อมูลได้ ผู้สนใจสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซด์การแข่งขันได้ที่ www.royalwwc2007.com
 
10 กันยายน 2550 , 18:03 น. , อ่าน 1224  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่