จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม

  
     ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดเชียงใหม่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม
นายธงชัย วงศ์เหรียญทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม ที่โรงแรมสุริวงศ์เชียงใหม่ ซึ่งศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการด้านการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยวและเป็นเครื่องมือที่จะนำไปสู่ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนของชุมชน
นายสมชัย ใหม่จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า นอกจากการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้ว การอบรมนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดและภูมิภาคอื่น รวมถึงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ที่ประสบความสำเร็จของเชียงใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวอีกว่า การอบรมนี้ ยังเป็นการต่อยอดการอบรมที่เคยจัดมาก่อนเพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมจาก 4 จังหวัดเข้าร่วมอบรมได้แก่เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูนและลำปาง ทำการอบรมระหว่าง 12-14 กันยายน 2550 นี้
 
12 กันยายน 2550 , 11:37 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่