เปิดรับสมัครเพื่อคัดสรรตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์คนใหม่

  
    
องค์การสวนสัตว์เปิดรับสมัครเพื่อคัดสรรตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์คนใหม่ถึง 21 กันยายนนี้ เน้นเข้าใจเรื่องสัตว์ และสิ่งแวดล้อมและธุรกิจดี
นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ เปิดเผยถึงการรับสมัครเพื่อคัดสรรตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ซึ่งได้เปิดรับสมัครตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาจนถึงวันศุกร์ที่ 21 กันยายนนี้ ขณะนี้ยังไม่มีผู้มายื่นใบสมัคร โดยคุณสมบัติของตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์นั้นจะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ เข้าใจเรื่องสัตว์และสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญต้องมีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจเพราะภารกิจสำคัญขององค์การสวนสัตว์คือการเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสันทนาการ (Edutainment)
ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ยังกล่าวด้วยว่าขณะนี้องค์การสวนสัตว์รับผิดชอบสวนสัตว์ 5 แห่งทั่วประเทศ มีแห่งหนึ่งที่ได้มาตรฐานโลก อีกหนึ่งแห่งได้มาตรฐานวาซ่า และที่เหลือได้มาตรฐานของซีซ่าร์ทั้งหมด โดยมุ่งจะให้ทุกสวนสัตว์ได้มาตรฐานโลกซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์คนใหม่
 
12 กันยายน 2550 , 14:45 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่