ตำรวจอบรมถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์

  
    
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่จัดอบรมถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง
พลตำรวจตรีสุวัฒน์ กรึงไกร รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้าชุดปฏิบัติการในการถวายความปลอดภัยของสำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้หน้าที่การถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์และพระราชอาคันตุกะ เป็นภารกิจหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งการถวายความปลอดภัยนั้น มีระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติที่เคร่งครัด เพื่อความสมพระเกียรติและความปลอดภัยสูงสุด จึงได้จัดอบรมดังกล่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ซึ่งถือเป็นหัวหน้างานระดับล่างที่สำคัญ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรอบรู้ในภารกิจถวายความปลอดภัย เพราะจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จแปรพระราชฐานและปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และพระกรณียกิจเป็นประจำ
การอบรมดังกล่าวมีพลตำรวจตรีไตรรัตน์ อมาตยกุล และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าอบรมเพื่อนำไปขยายผลแก่ตำรวจในพื้นที่เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป
 
12 กันยายน 2550 , 14:46 น. , อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่