ต้องทดสอบความแข็งแรงของรางและตัวรถไฟฟ้าโมโนเรลก่อนให้บริการนักท่องเที่ยวในสวนสัตว์เชียงใหม่

  
    
ประธานคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ระบุ จะต้องให้มีการทดสอบความแข็งแรงของรางและตัวรถไฟฟ้าโมโนเรลก่อนให้บริการนักท่องเที่ยวในสวนสัตว์เชียงใหม่
นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์กล่าวในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินการสวนสัตว์เชียงใหม่ว่า จากการตรวจเยี่ยมดังกล่าวพบว่าการดำเนินการของสวนสัตว์เชียงใหม่มีความก้าวหน้าอย่างมาก ทั้งอาคารที่จอดรถสำหรับนักท่องเที่ยว และห้องประชุมที่ใกล้แล้วเสร็จ อควาเรียมก็ดำเนินการมีความคืบหน้าไปอย่างมาก อีกทั้งรถไฟฟ้าโมโนเรลแล้วเสร็จแล้วกำลังทดลองวิ่งและจะเปิดให้บริการเร็ว ๆ นี้ โดยก่อนจะเปิดให้บริการนั้นจะต้องทดลองวิ่งเป็นระยะเวลา 1 เดือน เพื่อให้ผ่านการทดสอบความแข็งแรงของรางและตัวรถ และหามาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยก่อนออกบริการประชาชนจริง
สำหรับผลประกอบการของสวนสัตว์เชียงใหม่ในช่วงนี้ที่ลดลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ โดยช่วงที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกพบว่าผลประกอบการดีมากเพราะนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเชียงใหม่มาก อย่างไรก็ตามสวนสัตว์เชียงใหม่ได้ประสานกับพันธมิตรทางการท่องเที่ยว โดยเฉพาะบริษัททัวร์ นำนักท่องเที่ยวมาเที่ยวสวนสัตว์ อีกทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริม ปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม โดยรับฟังความคิดเห็นประชาชนผ่านทางเวปไซต์ซึ่งจะนำข้อมูลทั้งหมดไปปรับปรุงการทำงานให้ตรงกับความต้องการของประชาชนต่อไป
 
12 กันยายน 2550 , 14:46 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่