SGA เปิดเที่ยวบินชมทัศนียภาพเมืองเชียงใหม่

  
    
สายการบิน SGA เปิดให้บริการเที่ยวบินชมทัศนียภาพเมืองเชียงใหม่ และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
นายเจน ชาญณรงค์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการบิน เอส จี เอ แถลงข่าวเปิดเที่ยวบินชมวิว และชมเมืองเชียงใหม่ ด้วยเครื่องบินเซสน่า คาราวาน โดยจะเปิดให้บริการบินชมทัศนียภาพเมืองเชียงใหม่ โดยจัดโปรแกรมการบิน 2 รูปแบบ คือ 30 นาที เที่ยวละ 27,000 บาท และ 50 นาทีเที่ยวละ 36,000 บาท 12 ที่นั่ง เหมาะสำหรับการเที่ยวเป็นหมู่คณะ โดยมีเส้นทางผ่านสถานที่สำคัญ อิท ดอยสุเทพ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ดอยหลวงเชียงดาว เงื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เขื่อนแม่กวงอุดมธารา และสวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2549 โดยนักท่องเที่ยวสามารถชมความงดงามของธรรมชาติเมืองเชียงใหม่จากมุมสูง ซึ่งนับเป็นการเปิดบริการลักษณะเช่นนี้เป็นครั้งแรกในจังหวัดเชียงใหม่
นอกจากนี้สายการบิน SGA ยังได้เปิดให้บริการบินระหว่างเชียงใหม่ –เชียงรายและเชียงใหม่-ปายทุกวัน โดยในเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปจะเปิดให้บริการสายเชียงใหม่-ปายเพิ่มขึ้นเป็นวันละ 2 เที่ยวบิน สนใจสอบถามสำรองที่นั่งได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2664-6099 ,0-5328-0444 หรือทาง www.sga.co.th หรือ สายด่วนนกแอร์ 1318
 
12 กันยายน 2550 , 14:47 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่