รถไฟฟ้าโมโนเรลภายในสวนสัตว์เชียงใหม่พร้อมให้บริการประชาชนเดือนพฤศจิกายนนี้

  
    
การดำเนินการรถไฟฟ้าโมโนเรลภายในสวนสัตว์เชียงใหม่มีความคืบหน้าไปมาก พร้อมให้บริการประชาชนเดือนพฤศจิกายนนี้
ในโอกาสที่นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์นำคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์มาตรวจเยี่ยมการดำเนินการสวนสัตว์เชียงใหม่ นายประเสริฐ เกษมโกเมศ กรรมการบริหารบริษัทไทยโมโนเรล จำกัด ได้กล่าวรายงานความคืบหน้าการดำเนินการรถไฟฟ้าโมโนเรล ให้บริการในสวนสัตว์เชียงใหม่ว่า ขณะนี้การดำเนินการมีความคืบหน้าไปมาก ซึ่งบริษัทไทยโมโนเรล จำกัด ลงทุนด้วยงบประมาณ 200 ล้านบาท จัดสร้างสถานี 4 แห่ง พร้อมรถไฟฟ้าล้อยาง 3 ขบวน เป็นวิทยาการจากเยอรมันนี เมื่อเริ่มเปิดดำเนินการจะเป็นการลดปัญหามลพิษ โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งสอดคล้อง กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก้ปัญหามลพิษภายในสวนสัตว์ อีกทั้งไม่ส่งเสียงดังเพราะเป็นรถไฟฟ้าล้อยาง
สำหรับการควบคุมจะมีห้องควบคุม (Control room) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ มีการติดตั้งลิฟต์สำหรับผู้โดยสารพิการ ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างทดลองวิ่ง โดยนำกระสอบบรรจุทรายใส่แทนเพื่อทดลองน้ำหนัก และความแข็งแรงของตัวราง รถไฟฟ้าดังกล่าวความจุขบวนละ 60 คน ผู้โดยสารนั่ง 40 คน ยืน 20 คน สำหรับรายได้ 10 ปีแรกส่วนเกินจากประมาณการจะแบ่งให้สวนสัตว์ครึ่งหนึ่ง 10 ปีหลังจะแบ่งให้สวนสัตว์ครึ่งหนึ่งของรายได้ทั้งหมด หลังจากนั้นจะยกให้สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยจะมีการทำประกันให้แก่ผู้โดยสารด้วย คาดว่าจะเริ่มให้บริการนักท่องเที่ยวได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้
 
12 กันยายน 2550 , 14:48 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่