สปข. 3 ระดมสื่อในสังกัดและประสานสื่อทั่วไปรายงานผลการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก

  
    
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ระดมสื่อในสังกัดและประสานสื่อทั่วไปรายงานผลการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวสมใจ สะสมทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่เปิดเผยถึงการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่จะจัดที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ระหว่างวันที่ 16-26 กันยายน 2550 มีนักกีฬาจาก 94 ประเทศเข้าแข่งขัน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน พร้อมบูรณาการสื่อในสังกัดและประสานสื่อทั่วไป เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงกิจกรรม ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันตั้งแต่ก่อนแข่งขัน จนกระทั่งเสร็จสิ้น โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์สื่อมวลชนหรือ Press Center ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี รวมทั้งที่โรงแรมที่พัก การประชุมของคณะกรรมการกีฬายกน้ำหนักนานาชาติ และรายงานผลการแข่งขัน สำหรับศูนย์สื่อมวลชนนั้นมีบริการคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต พร้อมโทรศัพท์คู่สาย อีกทั้งโปรแกรมแถลงข่าวของนักกีฬาชาติต่าง ๆ พร้อมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ยังกล่าวด้วยว่าผู้สนใจสามารถติดตามผลการแข่งขันและข่าวความเคลื่อนไหวการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ได้อีกช่องทางหนึ่งโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จะทำการเชื่อมโยงเว็บไซต์เปิดเป็นหน้า web page การแข่งขันครั้งนี้โดยเฉพาะ โดยสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ทาง http://region3.prd.go.th ขณะที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11 เชียงใหม่จะรายงานผลการแข่งขันทุกวันผ่านรายการข่าวท้องถิ่น ส่วนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ จะรายงานข่าวการแข่งขันดังกล่าวผ่านทั้งรายการและข่าวตลอดการแข่งขัน
 
12 กันยายน 2550 , 14:49 น. , อ่าน 1253  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่