ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

  
    สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนายืนยันความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนนี้
นาวาอากาศโท สุชาติ เธียรศรี นายทหารกิจการพลเรือน ฝ่ายกิจการพลเรือ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาแจ้งว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคเหนือเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัย ทำให้ประชาชนที่ประสบเหตุดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนนั้น
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนก็ได้เตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย ทั้งด้านกำลังพล ยานพาหนะ เครื่องจักรกล ยุทโธปกรณ์และถุงยังชีพ พร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนทางหอกระจายข่าวและสถานีวิทยุกระจายเสียงอย่างต่อเนื่อง
สำหรับประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านและแพร่ ให้แจ้งที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 โทรศัพท์ 0-5479-2433 จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและลำปาง แจ้งไปที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5345-5244 จังหวัดตาก พิจิตร และกำแพงเพชร แจ้งไปที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5553-3903 จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์และสุโขทัย แจ้งไปที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5524-1284 จังหวัดเชียงรายและพะเยา แจ้งไปที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5395-3051 จังหวัดแม่ฮ่องสอนแจ้งไปที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5368-7201 และพื้นที่ อ.สามเงา จ.ตาก ให้แจ้งไปที่หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5559-9014 หรือที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา หมายเลขโทรศัพท์ 0-5326-7027 และ 0-5336-9695 นอกจากนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียง 914 สำนักงานพัฒนาภาค 3 ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ก็พร้อมที่จะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ตลอดเวลา
 
12 กันยายน 2550 , 14:57 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่