อบต บ้านแปะ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบกรณีมีการเบิกจ่ายงบประมาณซ่อมถนนโดยมิชอบ

  
    
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ร้องเรียนขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบกรณีมีการเบิกจ่ายงบประมาณซ่อมถนนโดยมิชอบ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายจินดา พงษ์วารินทร์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปะ รวมตัวกันที่ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปะมีได้จัดจ้างซ่อมแซมถนนระหว่างหมู่บ้าน คือ หมู่ 10 บ้านท่ากอม่วง หมู่18 บ้านบวกห้า และหมู่ 11 บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย ด้วยงบประมาณ 290,000 บาท แต่กลับใช้งบประมาณจัดจ้างจริงเพียง 85,000 บาท อีกทั้งถนนดังกล่าวอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทซึ่งได้ดำเนินการซ่อมแซมโดยใช้งบของกรมทางหลวงชนบท ทั้งหมดจึงได้เข้ายื่นเรื่องขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบงบประมาณที่หายไป อีกทั้งได้เคยร้องเรียนเรื่องดังกล่าวไปที่นายอำเภอจอมทองแล้วหลายครั้งแต่เรื่องยังไม่มีความคืบหน้า จึงเห็นควรให้ตรวจสอบเพื่อนำเงินภาษีของประชาชนกลับคืนมาเป็นของแผ่นดิน
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปะ มีนายอนุชา ปัญญา เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยกลุ่มผู้ร้องเรียนได้นำหลักฐานเป็นวีดีโอ.เทปที่บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งมีการสารภาพยอมรับผิดกลางที่ประชุมมาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบด้วย
 
13 กันยายน 2550 , 14:55 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่