งานมหกรรมกุ้งธงฟ้าและผลไม้เพื่อเกษตรกรไทย จังหวัดเชียงใหม่

  
     จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดงานมหกรรมกุ้งธงฟ้าและผลไม้เพื่อเกษตรกรไทย 17-19 กันยายนนี้ที่หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายธงชัย วงศ์เหรียญทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดงานมหกรรมกุ้งธงฟ้าและผลไม้เพื่อเกษตรกรไทย ในวันที่ 17-19 กันยายน 2550 ณ บริเวณลานจอดรถ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนำสินค้ามาจำหน่ายในราคาประหยัดได้แก่ กุ้งขาวแวนนาไมจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ลองกองจากแหล่งผลิต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลำไยสดและผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรผู้ปลูกลำไยจังหวัดเชียงใหม่ สินค้าอุปโภคบริโภค ของใช้ประจำวัน เครื่องหนัง เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า อาหารสำเร็จรูป อาหารสด ผักและผลไม้
ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรทั้งชาวจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่อื่น ๆ ที่ประสบปัญหาราคาตกต่ำ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมซื้อหาสินค้าราคาถูกภายใต้เครื่องหมายธงฟ้าราคาประหยัดได้ตามวัน เวลาและสาถนที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์หมายเลข 0-5311-2659-60 และโทรสาร 0-5311-2659
 
13 กันยายน 2550 , 19:14 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่