หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหามาตรการป้องกันเชื่อมโยงการทำงานระหว่างประเทศ ต่อการละเมิดลิขสิทธิ์

  
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหามาตรการป้องกันเชื่อมโยงการทำงานระหว่างประเทศ ต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ ที่ทวีความรุนแรงอย่างกว้างขวางทั่วโลก โดยมีการรวมกลุ่มเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
นายจรัญ ยิ้มสินสมบูรณ์ อธิบดีอัยการเขต 5 พร้อมด้วยนายไมเคิล เจ มอนโร กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยองค์กรอาชญากรรมในพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษ ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพราะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้ความคุ้มครองสิทธิทางปัญญา ขณะที่พบว่าปัจจุบันวิทยาการและเทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างมาก ส่งผลต่อการละเมิดลิขสิทธิ์รุนแรงทั่วไป ส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจและผู้ลงทุนอย่างกว้างขวาง ขณะที่ผู้ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ได้รวมตัวเป็นเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ แต่กฎหมายไม่สามารถเอาผิดได้ เพราะองค์กรเหล่านี้มีเครือข่ายข้ามประเทศ จำเป็นต้องมีการประสานการทำงานทั้งในและต่างประเทศ และส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ขณะที่นายไมเคิล เจ มอร์โรว์ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า การละเมิดลิขสิทธิ์มีอยู่ทั่วโลก รวมทั้งในสหรัฐอเมริกา ทั้งภาพยนตร์ เทปเพลง เกม โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอื่น ๆ การเชื่อมโยงการทำงานเป็นเครือข่ายจะเป็นการช่วยเหลือด้านสังคม เศรษฐกิจ และนักลงทุนของทุกประเทศ
 
14 กันยายน 2550 , 15:09 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่