เยาวชนเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมเยาวชนเชียงใหม่ใส่ใจจราจร เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นแห่งแรกของประเทศที่มีทั้ง

  
    
เยาวชนเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมเยาวชนเชียงใหม่ใส่ใจจราจร เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นแห่งแรกของประเทศที่มีทั้งแมสคอตและจราจรน้อย ท่ามกลางประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก
ศูนย์จราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมเยาวชนเชียงใหม่ ใส่ใจจราจร ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า โดยพันตำรวจเอกชำนาญ รวดเร็ว รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า รถยนต์ในจังหวัดเชียงใหม่มีกว่า 4 แสนคัน ขณะที่รถจักรยานยนต์มีกว่าล้านคัน มากที่สุดในประเทศ ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน โครงการเยาวชนเชียงใหม่ใส่ใจจราจร เป็นโครงการนำร่องแห่งแรก โดยมีกิจกรรมที่ริเริ่มเป็นแห่งแรกของประเทศเช่น จราจรน้อย การจัดทำแมสคอต นับเป็นส่วนสำคัญของภารกิจในด้านการให้การศึกษา รณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนเคารพกฎจราจร โดยเริ่มตั้งแต่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาไปจนถึงวัยรุ่นและผู้ปกครอง
สำหรับกิจกรรมเยาวชนเชียงใหม่ใส่ใจจราจร มีการประกวดตั้งชื่อแมสคอต การแข่งขันตอบปัญหาจราจร และแข่งขันเต้นประกอบเพลง ตั้งเป้าสร้างความตระหนักในกลุ่มเยาวชน อันจะส่งผลไปสู่การลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในจังหวัดเชียงใหม่ในภาพรวม
 
15 กันยายน 2550 , 13:40 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่