รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทยมี 13 รอยโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว

  
    
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาระบุรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทยมี 13 รอยโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว
นายศุภฤกษ์ ตันศรีรัตนวงศ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวถึงกรณีแผ่นดินไหวที่ ประเทศอินโดนีเซียครั้งที่ผ่านมา มีความรุนแรงถึง 8 ริกเตอร์ และเกิดอาฟเตอร์ชอคกว่า 40 ครั้ง ว่าสำหรับประเทศไทยมีรอยเลื่อนที่มีพลัง 13 รอยเลื่อน โดยเฉพาะภาคเหนือ แถบจังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ และน่าน ขณะที่จังหวัดกาญจนบุรี มีรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์และรอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ ซึ่งเป็นรอยเลื่อนเดียวที่ต่อกันกับรอยเลื่อนสะแกงจากพม่า รอยเลื่อนดังกล่าวผ่านจังหวัดนครปฐม สมุทรปราการและกรุงเทพมหานครด้วย ซึ่งแผ่นดินไหวปัจจุบันเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ปัจจุบันยังไม่มีเทคโนโลยีใด ๆ ที่สามารถคาดการณ์การเกิดแผ่นดินไหวได้ มีเพียงข้อมูลรอยเลื่อนต่าง ๆ ซึ่งต้องเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งปลูกสร้างที่ต้องสร้างให้มีความยืดหยุ่นรองรับแผ่นดินไหวได้
สำหรับการเตรียมตัวรับมือก่อนเกิดแผ่นดินไหวนั้น ต้องเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น เปิดรับฟังข่าวสารคำเตือนและคำแนะนำจากสถานการณ์ต่าง ๆ ศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จำตำแหน่งของระบบน้ำ ระบบไฟฟ้าเพื่อตัดตอนการส่งน้ำแลไฟฟ้าเมื่อเกิดแผ่นดินไหว สร้างเครื่องเรือนให้มั่นคง ไม่วางทรัพย์สินที่มีน้ำหนักมากไว้บนที่สูง เตรียมวางแผนการอพยพเคลื่อนย้าย ชี้แจงบทบาทให้สมาชิกในครอบครัวทราบและฝึกซ้อมแผนเพื่อความคล่องตัวในการอพยพเมื่อเกิดเหตุ
 
15 กันยายน 2550 , 13:41 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่