รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมการดำเนินการขุดลอกลำน้ำปิงเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยเมืองเชียงใหม่

  
    
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมการดำเนินการขุดลอกลำน้ำปิงเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยเมืองเชียงใหม่ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าไปมาก
นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินการขุดลอกแม่น้ำปิงในจุดแคบต่าง ๆ ในเมืองเชียงใหม่ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยเมืองเชียงใหม่ ทั้งที่บริเวณตำบลป่าแดด โรงเรียนชัยโรจน์วิทยา และบริเวณหน้าสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่าการดำเนินการขุดลอกแม่น้ำปิงมีความก้าวหน้าไปมาก ปีงบประมาณนี้กำหนดขุดปริมาณเนื้อดิน 1 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่ระยะเวลาดำเนินการขุดลอกแม่น้ำปิงจนสิ้นสุดโครงการจะถึงปี 2552 โดยปีหน้าจะขุดทางตอนใต้เพื่อให้น้ำไหลออกจากตัวเมืองเชียงใหม่ได้สะดวกตลอดเส้นทาง อย่างไรก็ตามการดำเนินการต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐและประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ
สำหรับการดำเนินการในขณะนี้ในส่วนของการขุดลอกระยะที่ 1 ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 ขุดขยายลำน้ำปิง 10 เมตร ขณะนี้แล้วเสร็จแล้ว ส่วนระยะยาวนั้นจะดำเนินการขุดขยายอีก 30 เมตรต้องรอการย้ายแฟลตตำรวจ ขณะที่ไตรมาสที่สองของปีนี้ดำเนินการกับผู้บุกรุกแม่น้ำปิง 22 รายและคดียังอยู่ในขั้นตอนของศาลอีกจำนวนหนึ่ง
 
15 กันยายน 2550 , 13:42 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่