นักศึกษาปริญญาโทนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานนิเทศนิทัศน์ ครั้งที่ 6

  
    นักเรียนนักศึกษาและประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานนิเทศนิทัศน์ ครั้งที่ 6 ฉลองครบรอบ 75 ปีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ 1 ทศวรรษนิเทศศาสตร์แม้โจ้ ที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า
นักศึกษาปริญญาโทนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานนิเทศนิทัศน์ ครั้งที่ 6 พร้อมการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง สื่อ พลังของการสร้างสรรค์ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2550 ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ยังเป็นการฉลองครบรอบ 75 ปีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และครบรอบ 10 ปี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และได้กำหนดประเด็นการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง สื่อ พลังของการสร้างสรรค์
การสัมมนาทางวิชาการครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วันคือ 15-16 กันยายน 2550 โดยได้เน้นการเจาะลึกความคิด และเบื้องหลังการผลิตสารคดีโทรทัศน์เชิงสร้างสรรค์ พร้อมเชิญผู้ผลิตและพิธีกรรายการ คุณพระช่วย ปราชญ์เดินดิน และกบนอกกะลา คือ ทอดด์ ทองดี ธาดา ปรีชาชาติ และ ภัทราพร สังข์พวงทอง มาร่วมเป็นวิทยากรเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสัมมนา
นอกจากนั้น ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการผลงานนักศึกษาและอาจารย์ นิทรรศการ 75 ปีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งการประกวด พริตตี้บอยแอนด์เกิร์ล เพื่อให้ความรู้และความบันเทิงแก่ผู้ร่วมงานอีกด้วย
 
16 กันยายน 2550 , 15:06 น. , อ่าน 1276  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่