องคมนตรีผู้แทนพระองค์เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    การแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (Royal World Weightlifting Championships 2007) ที่จังหวัดเชียงใหม่ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้ว โดยมีองคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน
ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยพิธีเริ่มด้วยนายธามัน อาจัน ประธานสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ กล่าวต้อนรับนักกีฬา ต่อด้วย พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย ประธานจัดการแข่งขันกล่าวรายงาน จากนั้น ผู้แทนพระองค์กล่าวเปิดการแข่งขัน
ส่วนการการแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้คือชุด กึกก้องเภรี จากวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เป็นการแสดงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 นี้โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ
ตอนที่ 1 บารมีหว่านฟ้า หมายถึง การตีกลองเพื่อแสดงถึงพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ปกแผ่ไพศาลทั่วผืนแผ่นดินไทยทั้ง 4 ภาค เหล่าพสกนิกรอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมี อันมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ
ตอนที่ 2 ประชาแซ่ซ้อง หมายถึงการตีกลองที่แสดงถึงพระเมตตาที่ทรงมีต่อพสกนิกร ประดุจพ่อมีต่อลูก ที่ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์เป็นเวลายาวนาน ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจกันแซซ้องสรรเสริญ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่
ตอนที่ 3 กึกก้องเภรี หมายถึงการรวมพลังความสามัคคีแห่งปวงชนชาวไทยทั่วประเทศ โดยใช้เสียงกลองอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยแต่ละภาค แสดงให้เห็นถึงมรดกทรงวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ได้รับการสืบทอดมาควบคู่กับผืนแผ่นดินไทยตราบจนปัจจุบัน โดยการตีกลองร่วมกันเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญให้กึกก้องไปทั่วแผ่นดิน เพื่อน้อมถวายเป็นราชสดุดี
การแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (Royal World Weightlifting Championships 2007) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-26 กันยายน 2550 ที่โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกว่า 94 ประเทศ
 
16 กันยายน 2550 , 22:05 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่