พิธีมอบรางวัลการประกวดตามโครงการสัปดาห์แห่งการทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

  
    รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดตามโครงการสัปดาห์แห่งการทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 พร้อมระบุว่าความสะอาดของอาคารสถานที่ จะนำมาซึ่งการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข
นางภัทรียา สุมะโน รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดตามโครงการสัปดาห์แห่งการทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 6-10 สิงหาคม 2550 ที่ผ่านมา ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 27 หน่วยงาน และร่วมการประกวด จำนวน 18 หน่วยงาน
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่า ขอให้หน่วยงานที่ชนะการประกวดได้รักษาความดีนี้และทำให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ส่วนหน่วยงานที่ยังไม่ชนะก็ต้องปรับปรุงยกระดับให้ดีขึ้นเพื่อโอกาสในการชนะการประกวดครั้งต่อไป แต่ทั้งนี้ สิ่งสำคัญในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ทำงาน จะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการทำงาน
สำหรับผลการประกวดโครงการสัปดาห์แห่งการทำความสะอาด ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ปรากฏว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรสำหรับทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมประกวด
 
17 กันยายน 2550 , 15:47 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่