23 ประเทศทั่วโลกส่งชื่อเข้าร่วมแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก

  
    
23 ประเทศทั่วโลกส่งชื่อเข้าร่วมแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 1 ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้ว
ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกะสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศครั้งที่ 1 หรือ IOAA Chaing Mai Thailand 2007 ณ ห้องสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจะจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน -9 ธันวาคม 2550 ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้เข้าแข่งขันเป็นนักเรียนระดับมัธยมจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ขณะนี้ตอบรับจะส่งตัวแทนเข้าแข่งขันแล้ว 21 ประเทศ จัดพิธีเปิดในวันที่ 1 ธันวาคม 2550 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธาน และพิธีปิดในวันที่ 8 ธันวาคม 2550 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ล่าสุดได้มีการออกแบบสัญลักษณ์ของงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งงานดังกล่าวนับเป็นพัฒนาการครั้งสำคัญที่สุดของวงการดาราศาสตร์ไทย และเป็นจุดเริ่มต้นวงการดาราศาสตร์ทั่วโลกให้มีความตื่นตัวในการพัฒนาวิทยาการ ความรู้และเทคโนโลยี
การแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศครั้งที่ 1 จะใช้ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่เป็นสนามสอบ ในงานมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการดาราศาสตร์ นิทรรศการประเทศที่เข้าแข่งขันและนิทรรศการคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้เข้าร่วมแข่งขันจะได้ทัศนศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองเชียงใหม่ด้วย
 
18 กันยายน 2550 , 09:58 น. , อ่าน 1219  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่