รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พอใจผลการทำงานศูนย์สื่อมวลชน

  
    
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พอใจผลการทำงานศูนย์สื่อมวลชนในการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่จังหวัดเชียงใหม่
นางภัทรียา สุมะโน รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สื่อมวลชน ที่โรงพลศึกษา 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ในการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดยรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวแสดงความพอใจการบูรณาการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ได้บูรณาการบุคลากรและสื่อในสังกัด รายงานผลการแข่งขันและประสานสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ก่อนการแข่งขันจนถึงปัจจุบันกำลังมีการแข่งขันและการทำงานจะดำเนินการจนสิ้นสุดการแข่งขันและพิธีปิด
ล่าสุดศูนย์สื่อมวลชนได้รับการประสานจากนักกีฬาว่าต้องการให้จัดห้องแถลงข่าวใกล้กับสถานที่แข่งขันคือโรงพลศึกษา 2 เพื่ออำนวยความสะดวกทั้งแก่นักกีฬาและสื่อมวลชนที่ติดตามรายงานข่าว ซึ่งจะมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดห้องแถลงข่าวอีกหนึ่งแห่งต่อไป
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ยังได้ฝากให้ประชาชนไทยเชียร์และให้กำลังใจนักกีฬาไทยที่ลงแข่งขันสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติ หากไม่สามารถไปเชียร์ได้ที่สถานที่แข่งขันก็สามารถติดตามชมการถ่ายทอดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ ซึ่งจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนถ่ายทอดจนจบการแข่งขัน
 
18 กันยายน 2550 , 16:31 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่