จังหวัดเชียงใหม่และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงต้อนรับคณะกรรมการ สหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ

  
    
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำต้อนรับคณะกรรมการสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ ( IWF) ในการจัดงานแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประจำปี 2550 เฮือนวารีกุญชร เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ผู้ร่วมงานต่างตื่นตาตื่นใจไปกับการแสดงม่านน้ำพุดนตรีถาวรแห่งแรกและสวยงามที่สุดในประเทศไทย โดยมีนายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบของที่ระลึกแก่ ดร.ทามัส อาจาน ประธานสหพันธ์กีฬายกน้ำหนักนานาชาติ มี ดร.อุปถัมภ์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ผู้อำนวยการสำนักบริหารเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย รองประธานสหพันธ์นานาชาติและเอเชียและนางบุษบา ยอดบางเตย ประธานสมาคมยกน้ำหนักแห่งประเทศไทยและคณะ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ (IWF ) จำนวนกว่า 50 คน
หลังจากนั้นคณะได้ร่วมผจญภัยไปกับการชมสัตว์ป่าหายากนานาชาติจากหลากหลายทวีปทั่วโลก โดยการนั่งรถลากเปิดโล่งที่เปิดโอกาสให้คณะฯ ได้ร่วมสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติและความน่ารักของสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิดในดินแดนแห่งขุนเขาและมนเสน่ห์ของวัฒนธรรมล้านนาที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 
18 กันยายน 2550 , 17:09 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่