ประชาชนแห่จองแจกันพระราชประวัติขนาดเล็ก

  
    
ประชาชนแห่จองแจกันพระราชประวัติขนาดเล็กที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสร้างเพื่อจัดหารายได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย พร้อมกับแจกันพระราชประวัติขนาดใหญ่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดสร้างแจกันเซรามิกศิลปกรรมร่วมสมัยแบบล้านนา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 เซ็นติเมตร สูง 120 เซ็นติเมตร จำนวน 9 ใบ เพื่อเตรียมนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาและฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี โดยจะนำทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 12 พฤศจิกายนนี้ และจะเปิดให้ประชาชนได้ร่วมชื่นชมและลงนามถวายพระพรในวันที่ 5 ตุลาคมนี้ โดนแจกันดังกล่าวเป็นฝีมือของคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด อีกทั้งนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิคและสาขาวิชาจิตรกรรม จำนวน 70 คน ร่วมดำเนินการระยะเวลา 3 เดือน โดยวัสดุที่ใช้เป็นดินดำแม่ริมเชียงใหม่ที่มีลักษณะพิเศษเมื่อผ่านการเผาแล้วจะมีสีเหมือนงาช้าง มีเพียงชุดเดียวในโลกเท่านั้น โดยแจกันแต่ละใบจะมีชื่อของภาพพระราชประวัติเขียนมือ มีลวดลาย 4 แบบคือ ลายก้อนเมฆ ลายคลื่น ลายเถาวัลย์และดอกไม้ และลายปูรณฆฏะหรือหม้อน้ำ ในการนี้คณะทำงานยังได้จัดสร้างแจกันขนาดย่อส่วน 10 เท่าจากของจริงเพื่อจำหน่ายนำรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1 ชุดจะมี 9 ใบ บรรจุในกล่องผ้า จัดสร้างจำนวน 4,999 ชุด จำหน่ายชุดละ 1,999 บาท
นายกิตติชัย ระมิงค์วงศ์ ผู้ประสานงานศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากล่าวว่า หลังจากประชาชนทราบจากสื่อต่าง ๆ เพียงวันเดียวพบว่าประชาชนให้การตอบรับจองเป็นเจ้าของแจกันขนาดเล็กกว่าพันชุดแล้ว
สำหรับประชาชนที่สนใจสั่งจองแจกันดังกล่าวได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โทรศัพท์หมายเลข 053-892780 ต่อฝ่ายวิจัย หรือฝ่ายประชาสัมพันธ์
 
20 กันยายน 2550 , 08:24 น. , อ่าน 1173  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่