น้ำท่วม 5 หมู่บ้านในตำบลบ้านกาด ทุ่งปี๊และทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

  
    น้ำท่วม 5 หมู่บ้านในตำบลบ้านกาด ทุ่งปี๊และทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่ดินสไลด์ปิดเส้นทางแม่แจ่ม-ปางอุ๋งหลายช่วง
จากการที่ฝนตกหนักติดต่อกันส่งผลให้น้ำได้เอ่อท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรอำเภอแม่วาง หมู่ 7 ตำบลบ้านกาด 79 ครัวเรือน และ หมู่3 หมู่ 5 หมู่ 6 และหมู่ 9 ตำบลทุ่งปี๊ รวม 803 ครัวเรือน ประชาชนเดือดร้อน 1,810 คนและตำบลทุ่งรวงทอง อีก 1 หมู่บ้าน โดยน้ำดังกล่าวเป็นน้ำหลากจากลำน้ำแม่วางที่ล้นตลิ่ง ขณะนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้ว ขณะนี้นายจเร เสาร์สุวรรณ นายอำเภอแม่วางได้ประสานกิ่งกาชาดอำเภอแม่วางนำถุงยังชีพจำนวน 200 ชุดเข้าไปบรรเทาทุกข์ประชาชนเป็นการเบื้องต้น ขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลให้การช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้นแล้ว ส่วนนายประจญ ปรัชญ์สกุล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดส่งเรือท้องแบน 2 ลำพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนแล้ว
ส่วนที่อำเภอแม่แจ่ม ได้เกิดดินสไลด์ปิดถนนสายแม่แจ่ม-ปางอุ๋ง กิโลเมตรที่ 38 ทางแยกบ้านโป่งขนุน หมู่ 15 ตำบลแม่ศึก ถนนสายบ้านพุย บ้านแม่หงานหลวง ม.หมู่ 1 ตำบลแม่ศึก และถนนสายบ้านกองมอด หมู่ 11 โดยบ้านแม่ศึก หมู่ 6 ตำบลแม่ศึกเกิดดินสไลด์และน้ำป่าตัดขาดถนนรถยนต์ไม่สามารถสัญจรไป-มาได้ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนแล้ว โดยขณะนี้จังหวัดได้ประสานนายอำเภอและท้องที่ให้เฝ้าระวังน้ำแจ่ม น้ำขาน น้ำแม่ริม ล้นตลิ่งเพราะฝนตกอย่างต่อเนื่อง โดยให้ดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่วางไว้แต่ต้น
 
21 กันยายน 2550 , 08:48 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่