เตรียมจัดตั้งคณะกรรมการวิทยุชุมชนเพื่อความมั่นคง

  
     กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เตรียมจัดตั้งคณะกรรมการวิทยุชุมชนเพื่อความมั่นคง รวมกลุ่มวิทยุชุมชนเพื่อจัดระเบียบให้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง
มณฑลทหารบกที่ 33 จัดประชุมจัดตั้งคณะกรรมการวิทยุชุมชนเพื่อความมั่นคงระดับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดเชียงใหม่ ณ สโมสรค่ายกาวิละ โดยมีตัวแทนผู้ประกอบการวิทยุชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุม
พันเอกวิสิทธิ์ เดชสกุล หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลมทหารบกที่ 33 กล่าวว่า นโยบายของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สืบเนื่องจากการประชุมผู้ประกอบการวิทยุชุมชนระดับภาค มีความเห็นพ้องว่าน่าจะมีการจัดตั้งองค์กรหรือแกนนำดูแล จัดระเบียบวิทยุชุมชน จึงได้มอบหมายให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินงานดังกล่าวเพื่อเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการวิทยุชุมชนด้านความมั่นคง เพื่อการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่ เพื่อร่วมพัฒนาประเทศ สร้างความสมานฉันท์แก่ประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำงานด้านความมั่นคง อีกทั้งใช้สื่อในการเสริมสร้างบรรยากาศการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย ไม่เป็นเครื่องมือของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ด้านนายชูโชค ทองตาล่วง ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันมีการร้องเรียนเรื่องการทับซ้อนของคลื่นวิทยุชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่จำนวนมาก ซึ่งการทับซ้อนมาจากหลายสาเหตุทั้งจากที่ผู้ประกอบการต่างยื่นขอใช้คลื่นความถี่เดียวกัน หรือบางแห่งยื่นขอใช้และอีกแห่งไม่ได้ยื่น และปัญหาไม่ยื่นขอใช้คลื่นความถี่แต่ดำเนินการวิทยุชุมชน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งแก้ปัญหาเพราะไม่เฉพาะคลื่นวิทยุชุมชนด้วยกันเอง บางแห่งยังส่งสัญญาณรบกวนคลื่นหลักและวิทยุการบิน ขณะเดียวกันจะประกาศเตือนกรณีการขายอุปกรณ์เครื่องส่งที่ไม่ได้คุณภาพทำให้เกิดความฟุ้งของสัญญาณรบกวนคลื่นอื่นด้วย
 
21 กันยายน 2550 , 17:06 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่