กิจกรรมรณรงค์เพื่อการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยของชาวเชียงใหม่

  
     องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยของชาวเชียงใหม่ เพื่อลดอุบัติเหตุจราจร
บริษัทบริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับบริษัท ดนตรีสีสัน จำกัด เทศบาลนครเชียงใหม่และศูนย์การจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเพื่อการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยของชาวเชียงใหม่ โครงการ “Tire Safety ขับขี่ปลอดภัยไปกับยางบริดจสโตน เพื่อชาวเชียงใหม่” ระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม 2550 โดยมีกิจกรรมหลัก 3 โครงการได้แก่ “โครงการขับขี่ปลอดภัย มีน้ำใจให้คนข้ามถนน” รณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎจราจร มีระเบียบวินัย และจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอำนวยการจราจรและประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าสถานศึกษา และแหล่งชุมชนที่มีการจราจรหนาแน่น อีกทั้งแจกคู่มือให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง โครงการ “ถนนสะอาดปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ เป็นโครงการรณรงค์และทำความสะอาดถนน เพื่อความปลอดภัยและความสวยงามของเมืองเชียงใหม่ และโครงการ “รณรงค์ลดอุบัติเหตุ ขับขี่ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” รณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ตระหนักถึงความไม่ประมาท โดยเฉพาะช่วงวันหยุดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยจะมีการจัดให้มีจุดตรวจ จุดพักรถ และจุดบริการประชาชน
นายวินิจ ปรุงพาณิช ผู้จัดการฝ่ายวางแผนผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการขาย บริษัทบริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย)จำกัด กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองใหญ่ที่มีจำนวนยานพาหนะมากหากรณรงค์ให้คนให้ความสำคัญกับยางรถก็จะส่งผลถึงความปลอดภัยตามมา โดยเห็นว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสาเหตุหลักมาจากผู้ขับขี่และสภาวะแวดล้อม
ด้านร้อยเอกหญิงเดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวว่าบริเวณแยกสำคัญของเมืองเชียงใหม่เคยมีสถิติในระยะเวลา 14 ชั่วโมงมีรถผ่านถึง 80,000 คัน แสดงให้เห็นถึงความหนาแน่นของการจราจร ขณะเดียวกันต้องอาศัยทุกฝ่ายรวมทั้งประชาชนร่วมปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยรวม
 
21 กันยายน 2550 , 17:07 น. , อ่าน 1237  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่