อีก 5 ปีข้างหน้ารัฐบาลเตรียมงบประมาณสำหรับพัฒนาผลิตภาพ 400 ล้านบาทและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกว่า 3,300 ล้านบาท

  
     อีก 5 ปีข้างหน้ารัฐบาลเตรียมงบประมาณสำหรับพัฒนาผลิตภาพ 400 ล้านบาทและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกว่า 3,300 ล้านบาท ขณะที่โลกปัจจุบันผู้บริโภคต้องการสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ
นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง แผนแม่บทการพัฒนาผลิตภาพและพื้นฐานทางปัญญา ( Productivity and Intellectual Infrastructure) ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ว่า ในอีก 5 ปีข้างหน้า รัฐบาลได้เตรียมงบประมาณไว้สำหรับพัฒนาผลิตภาพ กว่า400 ล้าน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานปัญญากว่า 3,300ล้าน ซึ่งการพัฒนาผลิตภาพและความเข้มแข็งทางปัญญาต้องพัฒนาควบคู่กัน จะทำให้เศรษฐกิจมีความเติบโตอย่างยั่งยืนและส่งเสริมนวตกรรมใหม่ของสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ทั้งนี้พบว่าตัวเลข จีดีพี.ของประเทศมาจากการผลิตเพื่อส่งออกถึงร้อยละ 90 และในรอบ 50 ปีที่ผ่านมา ขณะที่รัฐบาลได้เปิดเซ็นสัญญาคู่ค้ากับต่างประเทศ หลายสัญญา ก็เป็นสิ่งที่ทุกประเทศทำไม่เฉพาะไทย เพราะไทยเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียน และถูกบีบคั้นจากเพื่อนบ้านในเอเชียทั้งในเชิงการแข่งขันและการพัฒนาเศรษฐกิจ ถึงแม้ไทยจะไม่เปิดทวิภาคีกับประเทศใด แต่ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนได้ทำสัญญา ไทยก็จำเป็นต้องทำ เพราะสิ่งที่ต้องการและเป็นแรงกดดันคือผู้บริโภค ที่ต้องการบริโภคสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยังกล่าวด้วยว่าปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้ประกอบการกว่า 2 ล้าน 2 แสนคน จากกิจการกว่า 6 แสนราย ซึ่งต้องแข่งขันกับสินค้าทั่วโลก จะดำเนินธุรกิจเหมือนเดิมไม่ได้ เพราะเทคโนโลยีการสื่อสารได้เชื่อมโยงโลก ทำให้ต้องผลิตตามความต้องการของลูกค้า ดังนั้นรัฐและเอกชนต้องร่วมกันพัฒนา โดยจุดแข็งของไทยคือความเป็นไทย ความหลากหลายทางชีวภาพ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และหัตถอุตสาหกรรม ซึ่งจะต้องสร้างมูลค่าเพิ่มในตัวสินค้า โดยเน้นการส่งเสริมการวิจัยเชื่อมโยงการผลิต การลงทุนและสร้าง นวตกรรมใหม่ ๆ
 
21 กันยายน 2550 , 17:07 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่