ทารกเพศชายแฝดสี่ ทารกหลอดแก้ว จากวิธีอิกซี่

  
     คุณแม่ชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนคลอดทารกเพศชายแฝดสี่ ทารกหลอดแก้ว จากวิธีอิกซี่ ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ขณะที่พ่อแม่ฐานะยากจนรอรับบริจาคจากผู้ใจบุญ
รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และคณะแถลงข่าวกรณีทีมแพทย์ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประสบความสำเร็จในการดูแลนางประนอม ตาบัง อายุ 27 ปี อาชีพทำไร่ ชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งตนกับสามีซึ่งมีอาชีพเป็นภารโรงแต่งงานมานาน 8 ปี ไม่มีบุตร จึงได้เข้าปรึกษาแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ซึ่งได้เลือกวิธีกระตุ้นไข่ด้วยการฉีดตัวอสุจิเข้าไข่ด้วยวิธีอิกซี่ หรือเด็กหลอดแก้ว ล่าสุดนางประนอมได้คลอดทารกเป็นชาย 4 คน โดยคุณพ่อตั้งชื่อว่าเด็กชายณัฐนนท์ ณัฐวัตร ณัฐดนย์และณัฐกันย์ ตามลำดับ ขณะนี้ทารกทั้งสี่อยู่ในความดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด ทารกทุกคนปลอดภัยแข็งแรงขณะที่คนสุดท้องคาดว่าจะออกจากห้อง ICU ประมาณสัปดาห์หน้า นางประนอม ตาบัง มารดาของทารกแฝดสี่กล่าวว่ารู้สึกดีใจอย่างมากที่ได้บุตรพร้อมกัน 4 คน แต่สิ่งที่เป็นกังวลในขณะนี้คือการเลี้ยงดูบุตรให้ดีมีคุณภาพ เพราะตนกับสามีมีฐานะยากจนซึ่งหากมีผู้ใจบุญจะบริจาคช่วยเหลือก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง โดยบริจาคได้ที่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
สำหรับการทำอิกซี่หรือทารกหลอดแก้วนี้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2535 จนถึงปัจจุบัน ร้อยละ 96 จะเป็นทารกคนเดียว จะเป็นแฝด 2 ประมาณร้อยละ 9.6 ส่วนแฝด4 นั้นเพิ่งประสบผลสำเร็จเป็นครั้งแรกของโรงพยาบาล ทารกแฝดทั้งสี่เกิดจากไข่คนละฟอง ขณะนี้ทางโรงพยาบาลตั้งตู้รับบริจาคช่วยเหลือครอบครัวนี้ไว้ด้วย
 
30 ตุลาคม 2550 , 10:26 น. , อ่าน 1152  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่