ประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการและต้อนรับ งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 5

  
     คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการและต้อนรับ งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 5 จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าของการเตรียมการและร่วมกันหาแนวทางเพิ่มเติม
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการและต้อนรับ งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการภายในฝ่าย เพื่อติดตามการดำเนินงานที่ผ่านมาและหาแนวทางเพิ่มเติม เพื่อการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการทั้งในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และตัวแทนจากหน่วยงานภายนอกซึ่งส่วนใหญ่เป็นสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้เลขานุการฝ่ายได้รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วยการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ป้าย โปสเตอร์ แผ่นปลิว สปอตและรายการข่าววิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น เว็บไซด์ และการแจ้งข่าวตามสถานศึกษา ส่วนที่จะดำเนินการต่อไปได้แก่การทำสติกเกอร์ การโฆษณาผ่านตู้เอทีเอ็ม ป้ายผ้า ป้ายบอกทาง และเพิ่มเติมในส่วนที่ดำเนินการไปแล้ว นอกจากนั้น ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดการดำเนินการอีกหลายส่วน เช่น พิธีเปิด ที่จอดรถ เป็นต้นโดยกำหนดที่จะมีการแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2550 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่วนเวลาจะพิจารณาภายหลัง และก่อนการจัดงานจะมีการประชุมคณะกรรมการชุดนี้อีกครั้ง
สำหรับงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 5 ร้อยดวงใจ เกษตรไทย ถวายในหลวง กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-10 ธันวาคม 2550 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีกิจกรรมทั้งนิทรรศการ การฝึกอบรม การแสดงศิลปวัฒนธรรม กาดโก้งโค้ง มหกรรมอาหารและตลาดนัดเกษตร รวมทั้งกิจกรรมทางวิชาการอีกมากมาย
 
30 ตุลาคม 2550 , 20:19 น. , อ่าน 1154  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่