เชียงใหม่กำหนดการป้องกันหมอกควันเป็นวาระของจังหวัด พร้อมเร่งรณรงค์ให้ทั่วทุกพื้นที่ รวมทั้งประสานงานจังหวัดใกล้เคียงเพื่อรักษาภาพพจน์ด้านการท่องเที่ยว

  
    จังหวัดเชียงใหม่หวั่นปัญหาหมอกควันกระทบกับการท่องเที่ยวเหมือนปีที่ผ่านมา เร่งกำหนดให้เป็นวาระจังหวัดและเร่งรณรงค์ให้ทั่วจังหวัดรวมทั้งประสานการปฏิบัติกับจังหวัดใกล้เคียงอย่างใกล้ชิด
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่กำหนดประกาศวาระจังหวัด จัดการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว หมอกควัน ภัยแล้ง โครงการรณรงค์เพื่อความสะอาดและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณสนามหญ้าภายในอาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และเพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะเรื่องหมอกควันที่เป็นปัญหาอย่างมากเมื่อปีก่อน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ได้มีการประสานงานกับจังหวัดใกล้เคียงร่วมกันรณรงค์และเตรียมการป้องกันอย่างชัดเจน ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องประกาศมาตรการใดมาเพิ่มเติมเพราะกฎหมายที่มีอยู่ก็เพียงพอแล้ว เพียงแต่ต้องบูรณาการทุกภาคส่วนเร่งช่วยกันดำเนินการอย่างแข็งขัน โดยเฉพาะพื้นที่ชนบทห่างไกล ซึ่งอาจจะต้องรณรงค์พร้อม ๆ กันไปกับเรื่องเลือกตั้งก็ได้
 
31 ตุลาคม 2550 , 17:54 น. , อ่าน 1156  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่