รถไฟเชียงใหม่หยุดเดินรถประท้วงนโยบายแปรรูปรถไฟ

  
     รถไฟเชียงใหม่หยุดเดินรถประท้วงนโยบายแปรรูปรถไฟ ผู้โดยสารเดือดร้อนต้องเปลี่ยนการเดินทางกะทันหัน
ที่จังหวัดเชียงใหม่ รถไฟขาล่องทั้งหมดได้นัดหยุดเดินรถ ส่งผลให้ผู้โดยสารที่รอเดินทางต้องตกรถ และหาวิธีเดินทางใหม่ โดยพบว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่เดินทางต่อไปยังสถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ หรืออาเขต ขณะที่นักกีฬา จากโรงเรียนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 11 โรงเรียนประมาณ 200 คน ซึ่งจะเดินทางไปร่วมแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเหนือไม่ได้เดินทาง เทศบาลนครเชียงใหม่แก้ปัญหาโดยการเช่าเหมาลำรถทัวร์สำหรับนักกีฬาให้นักเดินทางไปยังสถานที่แข่งขัน จังหวัดพิจิตร ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยยอมชดใช้ค่าตั๋วรถเต็มจำนวน
ส่วนนายคณิต ไชยานุพงษ์ กรรมการบริหารสหภาพแรงงานการรถไฟสาขาลำปางกล่าวว่า สาเหตุหลักที่พนักงานรถไฟหยุดเดินรถในวันนี้คือ ไม่พอใจนโยบายรัฐบาลที่จะแปรรูปการรถไฟ ซึ่งจะส่งผลให้นายทุนครอบครองทรัพย์สินของการรถไฟโดยเฉพาะที่ดินย่านธุรกิจกว่า 30,000 ไร่ อีกทั้งเปิดให้เอกชนร่วมเดินรถซึ่งจะส่งผลเสียหายต่อรายได้ของรัฐ และประการคัญคือเลิกจ้างพนักงานกระทันหัน
สหภาพแรงงานการรถไฟสายเหนือจะหยุดเดินรถจนกว่าจะเจรจากับรัฐบาลได้ผลเป็นที่น่าพอใจ สำหรับรถไฟสายเหนือ เชียงใหม่- กรุงเทพมหานคร วิ่งไป-กลับวันละ 12 เที่ยว ขณะที่สายเชียงใหม่-นครสวรรค์ วันละ 2 เที่ยว มีผู้โดยสารเดินทางวันละประมาณ 2 พันคน
 
31 ตุลาคม 2550 , 20:38 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่