เปิดงานมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร้อยใจไทยเป็นหนึ่งเดียว ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  
    รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร้อยใจไทยเป็นหนึ่งเดียว ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีประชาชนเข้าชมจำนวนมาก
คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร้อยใจไทยเป็นหนึ่งเดียว ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ร่วมกับองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization : UNESCO) ได้รับมอบหมายให้จัดขึ้น และได้เปลี่ยนสถานที่จัดงานจากลานกาดเชิงดอยมาเป็นหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องจากเกิดภาวะฝนตก แต่ก็ยังได้รับความสนใจจากผู้ชมทั้งประชาชนทั่วไปและชนเผ่าต่าง ๆ เข้าชมจนเต็มพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
สำหรับงานมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร้อยใจไทยเป็นหนึ่งเดียว มีกิจกรรมอย่างหลากหลาย ทั้งการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดังของหลายชนเผ่า และศิลปินล้านนา รวมทั้งการแสดงบนเวที โดยมีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์แพร่ภาพไปทั่วประเทศ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 10 สถานีในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และแพร่ภาพออกอากาศทั่วโลกผ่านทางไทยทีวีโกลบอลเน็ตเวิร์ค
 
3 พฤศจิกายน 2550 , 22:26 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่