ปัญหาน่าสำคัญของเชียงใหม่คือยาเสพติด ปัญหาชายแดน ชนกลุ่มน้อยและไฟป่า

  
     ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีระบุ จังหวัดเชียงใหม่มีปัญหาสำคัญที่น่าเป็นห่วงคือ ยาเสพติด ปัญหาชายแดน ชนกลุ่มน้อย การบุกรุกทำลายป่าและไฟป่า
พลเอกวัธนชัย ฉายเหมือนวงศ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางมาตรวจราชการด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำข้าราชการฝ่ายความมั่นคงร่วมให้ข้อมูล โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้รายงานภารกิจด้านความมั่นคงประเด็นยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงชายแดน การสนับสนุนการเลือกตั้ง แรงงานต่างด้าวและการเปิดจุดผ่อนปรนชายแดนกิ่วผาวอก ขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เสนอปัญหาเรื่องหมอกควัน ส่วนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ได้สรุปผลการทำงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องที่น่าเป็นห่วงในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่คือปัญหายาเสพติด ปัญหาชายแดน ปัญหาชนกลุ่มน้อย ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าและปัญหาไฟป่า ซึ่งทุกฝ่ายต้องเฝ้าระวัง
ในการนี้ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ ด่านศุลกากรจังหวัดเชียงใหม่ มณฑลทหารบกที่ 33 และกองกำลังผาเมือง ได้รายงานผลการทำงานยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
 
4 พฤศจิกายน 2550 , 18:47 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่