พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์

  
     จังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งน้ำสำคัญ 3 แหล่งเพื่อประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ถวายสวัสดิมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
ที่จังหวัดเชียงใหม่ นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่บ่อน้ำทิพย์ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณวัดบุพพาราม ถนนท่าแพ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันทั่วประเทศ โดยที่จังหวัดเชียงใหม่ มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 แห่ง อีกสองแห่งคือที่อ่างเก็บน้ำแม่กาหลวง ยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง ขุนน้ำแม่ปิง บริเวณต้นน้ำปิง ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว หลังจากประกอบพิธีแล้วเสร็จได้นำน้ำศักดิ์สิทธิ์ขึ้นรถแห่ ไปไว้ที่พระวิหารวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เพื่อประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 ก่อนที่จะนำขึ้นทูลเกล้าฯถวาย เพื่อประกอบพระราชพิธีถวายสวัสดิมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
สำหรับบ่อน้ำทิพย์ในวัดบุพพารามนั้น สมัยพระเจ้าอินทรวโรรส พระเจ้าอินทวิชยานนท์ ได้ทรงสร้างหอสรงน้าพระบรมสารีริกธาตุวัดพระบรมธาตุจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเพ็ญกลางเดือน 4 เป็นประจำทุกปี จึงถือเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หรือบ่อน้ำทิพย์ที่ราษฎรมักจะนำน้ำในบ่อไปเป็นน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ขณะที่น้ำจากขุนน้ำแม่ปิง เป็นต้นแม่น้ำปิงบนยอดดอยหลวงเชียงดาว ส่วนอ่างเก็บน้ำแม่กาหลวง บนยอดดอยอินทนนท์ถือเป็นยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย ขณะที่สถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำศักดิ์สิทธิ์ พระอุโบสถวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร นั้นเป็นวัดพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร สร้างขึ้นโดยพระเจ้าผายู กษัตริย์เชียงใหม่องค์ที่ 6 มีพระพุทธสิหิงห์ประดิษฐานที่วัดนี้
 
4 พฤศจิกายน 2550 , 18:52 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่