ตั้งเป้ามีผู้ใช้สิทธิเลือก สส.กว่าร้อยละ 70

  
     กกต ประชุมชี้แจงผู้อำนวยการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งเป้าครั้งต่อไปมีผู้ไปใช้สิทธิกว่าร้อยละ 70
นางสดศรี สัตยธรรม กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการการเลือกตั้งเขต ผู้อำนวยการการเลือกตั้งเขต พื้นที่ภาคเหนือ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2550 ทั้งนี้เพราะในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะถึงนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งเขตละ 5 คน และแต่งตั้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งเขตละ 1 คน โดยการสรรหาและแต่งตั้งจากบุคคลผู้มีความรู้ เป็นกลางทางการเมือง และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความรู้ เข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน สามารถจัดการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยนางสดศรีกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปนี้จะใช้งบประมาณรวมกว่า 2,300 ล้านบาท ตั้งเป้าจะมีผู้ไปใช้สิทธิกว่าร้อยละ 70
กรรมการการเลือกตั้งยังกล่าวด้วยว่าสำหรับผู้อำนวยการเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์มาแล้ว และก่อนจะเลือกได้มีการตรวจสอบประวัติโดยละเอียดในทางลึก คงไม่มีปัญหาใด ๆ ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป อย่างไรก็ตามขณะนี้ได้เตรียมพร้อมในการสืบสวนสอบสวน โดยได้ตั้งศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งในทุกจังหวัด มีบางจังหวัดร้องเรียนเรื่องการซื้อสิทธิขายเสียงแล้ว กำลังอยู่ในการตรวจสอบจาก กกต.
 
4 พฤศจิกายน 2550 , 18:54 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่