กกต จะพิจารณาเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งเชียงใหม่อีกครั้ง

  
     กรรมการการเลือกตั้งรับที่จะนำเรื่องการแบ่งเขตพื้นที่การเลือกตั้งของจังหวัดเชียงใหม่ เข้าสู่การพิจารณาอีกครั้ง หลังจากมีการชุมนุมกดดันเป็นครั้งที่ 3 แล้ว
นางสดศรี สัตยธรรม กรรมการการเลือกตั้งลงมาพบประชาชนจากอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 100 คนที่มาชุมนุมที่บริเวณด้านหน้าโรงแรมเชียงใหม่ออคิด เพื่อขอความชัดเจนกรณี กกต.กลางได้มีมติเลือกใช้การแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่เป็นแบบที่ 3 หลังจากที่ประชาชนได้ร้องเรียนมาแล้ว 3 ครั้ง อีกทั้ง กกต.เชียงใหม่ได้เสนอให้เลือกแบบที่ 1 แต่ กกต.กลางกลับเลือกแบบที่ 3 โดยนายศรชัย เกษมมาลา ตัวแทนผู้ชุมนุมกล่าวว่าการแบ่งพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้คำนึงถึงหลักความเป็นจริง ผิดเจตนาของรัฐธรรมนูญการเลือกตั้ง ที่ต้องให้พื้นที่ติดกันอยู่ด้วยกัน แต่การเลือกแบบดังกล่าวส่งผลให้อำเภอในเขตเหนือ ต้องมารวมกับเขตใต้ การทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องยากลำบาก ประชาชนจะถูกละเลย ดังนั้นขอให้ กกต.กลางพิจารณาทบทวนใหม่ หากยังไม่เปลี่ยนแปลงผู้ชุมนุมจะยื่นเรื่องฟ้องศาลปกครอง
ด้านนางสดศรี สัตยธรรม กรรมการการเลือกตั้งกล่าวว่า กกต.จะกลับไปทบทวนเรื่องเขตเลือกตั้งอีกครั้ง ดูตามข้อบังคับของกฎหมาย และความเหมาะสม ทั้งนี้ กกต.จะลงพื้นที่เพื่อพบปะกับชาวบ้านเพื่อทราบปัญหาด้วย โดยจะให้คำตอบได้ก่อนวันสมัครรับเลือกตั้งอย่างแน่นอน
 
4 พฤศจิกายน 2550 , 18:55 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่