คณะมนุษยศาสตร์ มช. จัดพิธีลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

  
     คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ อาคาร HB 7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทั้งนี้ตามที่สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์เกี่ยวกับการถวายการรักษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยคณะแพทย์ได้ได้ถวายการรักษาทั้งสองพระองค์ ณ โรงพยาบาลศิริราช คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงจัดให้มีการร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อให้ทั้งสองพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ในการนี้มีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษาและบุคลากรชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายอนุชา งามยิ่งมาก นักศึกษาผู้พิการทางสายตา ซึ่งกำลังศึกษาชั้นปีที่ 1 เอกวิชาภาษาเยอรมัน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมลงนามด้วย
 
5 พฤศจิกายน 2550 , 18:54 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่